U bent hier

ZiekenhuisNetwerk Antwerpen

' . t('Embed code') . '

' . t('close') . '

Website

Alle aspecten van de zorg moeten zo goed mogelijk afgestemd worden op de noden van patiënten. Een goede informatieverstrekking (bv. via de ziekenhuiswebsite) is daarbij heel belangrijk.

Welke aspecten worden gemeten ?

We peilen naar de patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsites.

Hoe kan je de resultaten interpreteren ?

Voor deze indicatoren werd een streefwaarde vooropgesteld. De grafiek maakt duidelijk of dit ziekenhuis met zijn resultaat de streefwaarde behaalt.
Bespreek de resultaten met je zorgverlener als je vragen hebt.

Website beoordeling

Aan hoeveel procent van de criteria voor patiëntgerichte informatie voldoet de ziekenhuiswebsite? Patiëntgerichte informatie is informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten.

82 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Patiënten hebben recht op informatie over de zorg die ze krijgen. Een degelijke, gebruiksvriendelijke ziekenhuiswebsite met relevante informatie en toepassingen heeft voordelen voor zowel zorginstellingen als voor patiënten en hun omgeving. Goed geïnformeerde patiënten kunnen beter mee beslissingen nemen over hun zorg, wat kan leiden tot positievere uitkomsten.

Wat kan u zelf doen als patiënt?

Indien de informatie op een ziekenhuiswebsite onduidelijk is of ontbreekt, kan u dit melden aan het ziekenhuis (bv. via de webmaster of communicatiedienst).

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van de voorziening dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

  • De gekleurde balk toont het resultaat van de voorziening voor de aangeduide periode of van de voorzieningen in de vergelijking voor de meest recente periode.
  • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen in de meest recente periode.
  • De gearceerde, groene velden geven aan wat de streefwaarde en het ambitieniveau is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
  • De lichtblauwe brede stippellijn is de mediaan of het middelpunt van de sector, in de meest recente periode: de helft van de voorzieningen in deze sector haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.

Hier staat een boxplot. Een boxplot toont met een box waar de resultaten liggen van de helft van alle ziekenhuizen. In het midden van de box ligt de mediaan. Daarnaast geeft de boxplot ook aan tussen welke grenzen 80% van alle ziekenhuisresultaten liggen, waar de uitschieters liggen en wat de streefwaarde is voor deze indicator.

Legende

  • De helft van alle voorzieningen ligt met zijn resultaat binnen de rechthoek (de “box”) van deze boxplot.
  • De lijn in het midden van de box geeft de mediaan of het middelpunt aan: de helft van de voorzieningen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
  • De strepen links en rechts van de box: geven het laagste en hoogst gemeten resultaat weer (het minimum en het maximum). Wie buiten deze lijnen valt, is een uitschieter, een afwijkend resultaat.
  • De groene gearceerde velden: geven de streefwaarde en het ambitieniveau aan voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).

Toelichting voorziening

ZiekenhuisNetwerk Antwerpen
Geen toelichting voorzien.
Over de periode: 2021

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.