U bent hier

Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk (ZOL)

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een dynamisch ziekenhuis met 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een ambulant centrum.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een supra regionaal ziekenhuis met 811 bedden en 230 dagklinische bedden. Het ZOL is tevens een opleidingscentrum voor assistent-artsen voor verschillende disciplines.
Momenteel zijn er 243 artsen verbonden aan het ziekenhuis, 91 arts-assistenten en 3100 medewerkers of 2100 voltijdse equivalenten (FTE’s).

De missie van het Ziekenhuis Oost-Limburg bestaat erin een volledig pakket aan te bieden van basis- tot topklinische zorg. Dit steeds in goede samenwerking met alle partners in de zorg. Patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid zijn centrale waarden in ons beleid.  Wij zien de patiënt en zijn naasten als de meest belangrijke partners in zijn of haar zorgproces. Vandaar dat wij transparant willen communiceren over onze kwaliteit.

Ons doel is samen te werken aan het continue verbeteren van onze zorgverlening.

 

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Campus Sint-Jan

Schiepse Bos 6
3600 Genk

Campus Andre Dumont

Stalenstraat 2
3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemerstraat 478
3620 Lanaken

Ombudsdienst

In cijfers

Aantal erkende bedden op 22 maart 2021: 811 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 66891 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 38269 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 288 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 1444 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar van borstkanker.

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2022).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.