U bent hier

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen

RZ Heilig Hart Tienen streeft naar kwaliteitsvolle zorg en toetst die aan (inter)nationale normen en standaarden. Procedures, protocollen, klinische paden e.d. zorgen voor het beheersen en bewaken van deze kwaliteit. Via een project- en procesmatige aanpak trachten we de kwaliteit van onze zorg continu te verbeteren. We werken mee aan het Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals om de kwaliteit van ons ziekenhuis te toetsen. Sinds 2011 nemen we ook deel aan het indicatorenproject van het Vlaams Ziekenhuis Netwerk Leuven waarin o.a. cardiologische, neurologische en orthopedische indicatoren werden gedefinieerd en opgevolgd.

Ons ziekenhuis heeft eind augustus 2017 haar eerste ziekenhuisbrede accreditatie behaald. Het NIAZ-Qmentum label is een internationaal accrediteringsprogramma in de gezondheidszorg en wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. De accreditatie is voor vier jaar geldig, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Het NIAZ-kwaliteitslabel toont aan dat algemene en zorgprocessen in ons ziekenhuis veilig en goed georganiseerd zijn en gericht zijn op continue kwaliteitsverbetering.

Patiëntveiligheid is een topprioriteit. Ons ziekenhuis neemt actief deel aan het “Contract Kwaliteit en Patiëntveiligheid” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, en er lopen tal van projecten om de veiligheidscultuur te verhogen: identificatiebandjes, valpreventie, checklist veilige chirurgie, thuismedicatie enz.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Eva Marie Castro

Bereikbaar tussen 8u30 en 16u30

Campus Mariëndal

Kliniekstraat 45
3300 Tienen

Campus St.-Jan

Houtemstraat 115
3300 Tienen

Medisch Centrum Aarschot

Langdorpsesteenweg 129
3200 Aarschot

Ombudsdienst

Vanessa Vannijvel

 Bereikbaar tussen 9u00 en 12u30

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 288 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 27474 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 10741 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 118 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 404 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening bereidt zich voor op een NIAZ-accreditatie (beschikbaar in 2016).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.