U bent hier

Psychiatrisch Ziekenhuis Asster, Sint-Truiden

Voor meer informatie over Asster, verwijzen wij naar onze website: www.asster.be

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg heeft er voor gekozen om enkel de resultaten voor de hoogste score op de vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling te publiceren. Op onze website kan u het volledige rapport van de Vlaamse Patiëntenpeiling vinden voor 2019

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Riet Fonteyne

contactadres:
asster psychiatrisch ziekenhuis
campus stad
halmaalweg 2
3800 sint-truiden

 

Campus Melveren

Melveren-Centrum 111
3800 Sint-Truiden

Campus Stad

Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden

Ombudsdienst

Marlies Thonnon

Externe ombudspersoon GGZ provincie Limburg

Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

marlies.thonnon@overlegplatformgg.be

GSM 0495 57 44 33, gratis nummer 0800 99 395

Antenne Limburg: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

In cijfers

Kwaliteitsindicatoren

Psychiatrisch ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (handhygiëne, geneesmiddelenvoorschrift, suïcidepreventie)

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit psychiatrisch ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning?

Zorginspectie

Erkende GGZ-voorzieningen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert diverse inspectieverslagen op haar website. Andere inspectieverslagen kan u bij Zorginspectie opvragen.

Accreditatie

Deze voorziening bereidt zich voor op een Planetree-accreditatie (beschikbaar in 2023).

Psychiatrische ziekenhuizen kunnen zich in Vlaanderen vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.