U bent hier

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, Lanaken

OPZC Rekem wil vanuit zijn pluralistische visie respectvol omgaan met elke patiënt, bewoner en medewerker. De patiënten en bewoners met hun zorgbehoefte staan centraal in een kwaliteitsvolle, betaalbare zorg die gericht is op de reïntegratie in de maatschappij. De betrokkenheid van de patiënten, de bewoners en hun omgeving, de samenspraak met familie- en patiëntenorganisaties en de vrijwilligerswerking zijn essentieel. De ambitie om voortdurend te verbeteren wordt ondersteund door het meten van de performantie.

OPZC Rekem werkt interdisciplinair, evidence-based en maakt gebruik van het stepped care-principe. Er is bijzondere aandacht voor empowerment, de continuïteit van de zorg en de deskundigheidsbevordering. 

OPZC Rekem levert een belangrijke bijdrage aan de forensische zorg, waarbij het kenniscentrum voor forensische psychiatrische zorg een cruciale wetenschappelijke rol op zich neemt. 

OPZC Rekem wil meewerken om de vermaatschappelijking van de zorg en de extramuralisering te realiseren via de ontwikkeling van zorgcircuits vanuit zorgnetwerken. Door een intensere samenwerking, door afspraken met diverse partners en door specialisatie wil OPZC Rekem de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg verhogen. Op die manier wil OPZC Rekem een toonaangevende partner zijn en bijdragen tot de zorgvernieuwing in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Tilly Postelmans

De kwaliteitscoördinator en cel kwaliteit zijn beschikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9.00u en 17.00u. Vragen over de kwaliteit van zorg van OPZC Rekem of over informatie op deze website, kunnen per email worden gesteld. We proberen hier binnen 1 tot 2 werkdagen op te antwoorden.

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Daalbroekstraat 106
3621 Lanaken
089 22 22 22

Ombudsdienst

Ingrid Meuwis

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 8u30 tot 16u30.

Kwaliteitsindicatoren

Psychiatrisch ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (handhygiëne, geneesmiddelenvoorschrift, suïcidepreventie)

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit psychiatrisch ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning?

Zorginspectie

Erkende GGZ-voorzieningen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert diverse inspectieverslagen op haar website. Andere inspectieverslagen kan u bij Zorginspectie opvragen.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2024).

Psychiatrische ziekenhuizen kunnen zich in Vlaanderen vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.