U bent hier

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Aalst

Bij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV Ziekenhuis) kan iedereen terecht voor een brede waaier aan medische raadplegingen, onderzoeken, ingrepen, behandelingen en nazorg, en dit in drie campussen: Aalst, Asse en Ninove.

Het OLV Ziekenhuis zet de patiënt centraal en wil een lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een breed zorgaanbod en een internationale reputatie in specifieke zorggebieden. Binnen dit brede zorgprogramma zijn we voortrekker om verschillende medische disciplines samen in te schakelen in functie van de noden van de patiënt. Wij hechten ook veel belang aan een goede afstemming met de eerstelijnszorg. Het OLV Ziekenhuis streeft er telkens naar om de impact van een ingreep voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken, zodat een sneller herstel mogelijk wordt. Daardoor is het OLV Ziekenhuis ook voortrekker op het vlak van minimaal-invasieve technieken en robotchirurgie. Onze artsen en medewerkers doen er elke dag alles aan om de beste zorg te bieden voor de patiënt. Naast de fysieke gezondheid van de patiënt willen ze ook zijn welzijn in al zijn aspecten en in elke levensfase behartigen.

Met 2800 directe medewerkers is het OLV Ziekenhuis de grootste werkgever in de regio, en met meer dan 90.000 opnames per jaar (hospitalisaties en dagkliniekcontacten) behoort het tot de grootste niet-universitaire ziekenhuizen van Vlaanderen. Wij investeren continu in kwaliteit, nieuwe technieken en apparatuur, maar ook in bijscholing en opleiding van onze medewerkers.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Campus Aalst

Moorselbaan 164
9300 Aalst

Campus Asse

Bloklaan 5
1730 Asse

Campus Medisch Centrum Ninove

Biezenstraat 2
9400 Ninove

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 844 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 64950 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 35786 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 299 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 1262 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2022).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.