U bent hier

Noorderhart - Revalidatie & MS Centrum, Pelt

Noorderhart Revalidatie & MS is gekend om zijn expertise in de zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS en andere degeneratieve neurologische aandoeningen. Daarnaast is het centrum gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met andere aandoeningen van het zenuwstelsel en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat. Tevens is Noorderhart Revalidatie & MS erkend als expertisecentrum voor comapatiënten en biedt het centrum sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen.

Op de verpleegdiensten verblijven revalidanten en patiënten voor observatie, diagnosestelling of medische oppuntstelling. Tevens verblijven er langdurig opgenomen patiënten en patiënten voor tijdelijke opvang en behandeling. Naast de revalidatie van de opgenomen patiënten, worden ook ruim 150 ambulante patiënten behandeld.

Ons zorgaanbod is optimaal afgestemd op de patiënt. Het is erop gericht om de mogelijkheden van de patiënt te verbeteren. Het wordt geboden op een wetenschappelijk onderbouwde manier en conform de laatste professionele ontwikkelingen.

Wetende dat een patiënt méér is dan zijn ziekte, worden alle aspecten van de zorgvraag in samenhang met elkaar behandeld. Dit gebeurt vanuit een geïntegreerde, multidisciplinaire, gecoördineerde en resultaatgerichte aanpak.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Jeanneke van de Ven

De kwaliteitsmanager is beschikbaar tijdens de kantooruren.

Noorderhart - Revalidatie & MS Centrum

Boemerangstraat 2
3900 Pelt

Ombudsdienst

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 120 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 1421 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 916 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 8 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 135 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Niet beschikbaar:

Evaringen pediatrie

Noorderhart - Revalidatie & MS Centrum heeft geen zorgaanbod in dit domein en heeft daarom geen resultaten.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening bereidt zich voor op een NIAZ-accreditatie (beschikbaar in 2021).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.