U bent hier

Noorderhart - Mariaziekenhuis, Pelt

Noorderhart Mariaziekenhuis streeft naar hoogstaande professionele zorgkwaliteit met een patiëntgeoriënteerde werking. Dag na dag geven onze medewerkers en artsen het beste van zichzelf met zorg op maat.

We bieden een ruime waaier aan medische zorg: bijna alle specialismen en tal van subspecialismen zijn vertegenwoordigd. Het ziekenhuis heeft een erkenning voor een spoedgevallendienst met MUG, een intensieve zorg, een hartrevalidatiecentrum, een geriatrisch dagziekenhuis en moderne beeldvorming waaronder een NMR.

Als acuut regionaal ziekenhuis zetten we sterk in op de verdere uitbouw van de dringende medische hulpverlening en op functies en diensten die onvoldoende aanwezig zijn in de regio, zoals psychiatrische zorgverlening.

Continuïteit in de zorg wordt verwezenlijkt door een vlotte samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg, ...), de derdelijnszorg (universitaire ziekenhuizen en gespecialiseerde centra) en andere partners in de gezondheids- en welzijnssector.

Vanuit de zorggerichte opdracht hebben we voortdurend aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Door participatie aan indicatorenprojecten maken we onze kwaliteit meetbaar. Via interne en externe audits brengen we de zorg transparant in beeld. We hebben bovendien in 2017 een internationale accreditatie behaald.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Jeanneke van de Ven

De kwaliteitsmanager is beschikbaar tijdens de kantooruren.

Noorderhart - Mariaziekenhuis

Maesensveld 1
3900 Pelt

Ombudsdienst

Luc Martens

De ombudsdienst is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 u.

U kunt het bureel van de ombudsdienst terugvinden in de B-blok op niveau 3.

 

 

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 333 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 35426 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 16036 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 110 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 512 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Borstkanker-2022

Indicatoren over borstkanker.

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2023).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.