U bent hier

Koningin Elisabeth Instituut, Koksijde

Het Koningin Elisabeth Instituut is een revalidatieziekenhuis gelegen aan het strand van Oostduinkerke. Wij bieden gespecialiseerde behandeling en revalidatie aan (locomotorische, neurologische, cardiopulmonaire en psychogeriatrische revalidatie).

Bij de revalidatie gaat aandacht naar medische, functionele, sociale en psychologische aspecten vanaf de eerste dag van de opname. Om samen met de patiënt het doel van het verblijf te bereiken, hebben wij een uitgebreid team beschikbaar met geneesheren-specialisten, apotheker, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten-audiologen, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers,...

In het volledige revalidatieproces krijgt de patiënt een centrale plaats. De patiënt wordt nauw betrokken bij de doelstellingen van zijn of haar revalidatie. Indien nodig kan de revalidatie na ontslag op ambulante basis worden verder gezet.

Een aanvraag tot opname kan gericht worden aan de hoofdgeneesheer (zie aanvraagformulier op www.kei.be).

Er werken 5 afdelingsartsen en 3 revalidatieartsen. In de IZAG-registratie (zie hieronder) werd enkel de arts in bediendestatuut meegerekend. De andere artsen zijn zelfstandigen.

Kwaliteitsindicatoren:

Voor bepaalde indicatoren hebben wij te weinig gegevens om opgenomen te worden in de vergelijking met andere ziekenhuizen. Onze individuele resultaten kunt u wel raadplegen op Resultaten indicatoren KEI)

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Céline Bernard

Iedere werkdag 08u30 - 16u00

Koningin Elisabeth Instituut

Dewittelaan 1
8670 Koksijde

Ombudsdienst

Marilyn Verhelst

Iedere werkdag van 08u30 - 12u00

In cijfers

Aantal erkende bedden op 22 maart 2021: 165 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 3 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 1350 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 25 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 149 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Niet beschikbaar:

Longkanker

Koningin Elisabeth Instituut heeft geen zorgaanbod in dit domein en heeft daarom geen resultaten.

Ervaringen dagopname

Koningin Elisabeth Instituut heeft geen zorgaanbod in dit domein en heeft daarom geen resultaten.

Rectumkanker

Koningin Elisabeth Instituut heeft geen zorgaanbod in dit domein en heeft daarom geen resultaten.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening heeft op dit moment nog geen keuze gemaakt omtrent accreditatie.

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.