U bent hier

Imeldaziekenhuis, Bonheiden

' . t('Embed code') . '

' . t('close') . '

Patiëntervaringen

Alle aspecten van de zorg moeten zo goed mogelijk afgestemd worden op de noden van patiënten. De ervaring van patiënten zegt iets over de mate waarin de zorginstelling de patiënt centraal stelt. Zorginstellingen kunnen de feedback van patiënten gebruiken om de kwaliteit van hun zorgverlening te verhogen.

Welke aspecten worden gemeten ?

We peilen naar de ervaring van patiënten met de zorg. Dit wordt gemeten met de Vlaamse Patiënten Peiling. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde deze vragenlijst na raadpleging van patiëntenvertegenwoordigers. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die peilt naar de mening van patiënten over de zorg die ze kregen. Deze resultaten zijn voor volwassen patiënten, die minstens 4 dagen zijn opgenomen in een residentiële zorginstelling, of minimaal 4 contacten hadden in een ambulante zorginstelling. U ziet hier het resultaat van de vragen per thema, namelijk informatie over psychische problemen en behandeling, inspraak, therapeutische relatie, zorg op maat, organisatie van zorg en samenwerking met externe hulpverleners, veilige zorg, deskundigheid, patiëntenrechten, resultaat en evaluatie van zorg en tenslotte de algemene beoordeling en aanbeveling.

Het gaat hierbij om gecorrigeerde resultaten. We corrigeren voor verschillen tussen voorzieningen in de patiëntengroep die de vragenlijst heeft ingevuld. Voor de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen wordt er gecorrigeerd voor leeftijd en gezondheidstoestand.

Hoe kan je de resultaten interpreteren ?

Deze resultaten kunnen deelnemende voorzieningen het nodige inzicht bieden om probleemgebieden te identificeren en verbeterinitiatieven op te starten. Ze geven een indicatie van een specifiek aspect van kwaliteit van zorg, waarop je een voorziening kunt vergelijken met anderen binnen de sector.
De resultaten zijn een moment opname, waarbij het soms ook nog gaat om kleine aantallen. Wanneer meer voorzieningen gedurende langere tijd deelnemen, worden de resultaten betrouwbaarder en kunnen resultaten opgevolgd en vergeleken worden doorheen de tijd. De resultaten vormen geen oordeel over de gehele kwaliteitswerking en dienen met de nodige voorzichtigheid gebruikt te worden. Een rangschikking maken van voorzieningen die het goed of slecht doen is op basis van deze cijfers niet mogelijk. Noch kunnen ze op dit moment gebruikt worden voor het maken van beter geïnformeerde keuzes. Bespreek de resultaten steeds met uw zorgverlener mocht u vragen hebben.
Voor deze indicator werd een streefwaarde bepaald. De grafiek maakt duidelijk of de streefwaarde wordt behaald of niet. Bij eerste metingen zie je vaak dat de streefwaardes niet worden behaald. Ze hebben echt geen bestraffende functie, wel geven ze de richting aan waarnaar de sector wenst te evolueren, en dit aan de hand van het opzetten van gerichte verbeterinitiatieven.