U bent hier

Heilig Hartziekenhuis, Mol

Het H. Hartziekenhuis Mol is een basisziekenhuis van 183 bedden, gelegen in Mol-Centrum.
Wij bieden volgende hospitalisatiediensten aan:

Chirurgie
Inwendige Ziekten
Geriatrie
Kindergeneeskunde
Kraamafdeling

Dagelijks staan er bijna 80 artsen en 423 medewerkers klaar. Onze strategische visie bestaat erin onze instelling uit te bouwen met kwalitatief goede geneesheren, degelijk opgeleide verpleegkundigen en paramedici die werken in een moderne infrastructuur. Ook de ondersteunende diensten werken mee om steeds beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van elke patiënt.

Wij positioneren ons duidelijk als lokaal basisziekenhuis en zijn een belangrijke schakel in een netwerk van professionele zorgverstrekkers.

Door permanent overleg en duidelijke afspraken met alle betrokkenen trachten we een naadloze samenwerking te realiseren ten voordele van de patiënt.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Heilig Hartziekenhuis

Gasthuisstraat 1
2400 Mol

Ombudsdienst

Ellen Laurijssen

maandag: 8u - 16u
dinsdag: niet
woensdag: 8u - 12u
donderdag: 8u - 16u
vrijdgag: niet
zaterdag: niet
zondag: niet

Indien niet aanwezig, zich wenden tot receptie (014/71 20 00)

In cijfers

Aantal erkende bedden op 22 maart 2021: 183 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 21167 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 12122 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 82 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 267 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Niet beschikbaar:

Borstkanker

Heilig Hartziekenhuis heeft ervoor gekozen om niet deel te nemen aan dit domein in 2017.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2022).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.