U bent hier

Gasthuiszusters Antwerpen (GZA)

Op 1 januari 2009 bundelde GZA de krachten door een fusie. De ziekenhuizen Sint-Augustinus, Sint-Vincentius en Sint-Jozef fusioneerden. De ontwikkeling van één zorgstrategisch beleid voor de GZA Ziekenhuizen staat hierbij centraal. Alle GZA voorzieningen werden ondergebracht in één juridische entiteit, vzw GZA en GZA Ziekenhuizen gaan werken onder één erkenningnummer vanaf 1 juli 2009.

Eén ziekenhuis met verschillende campussen

Campus Sint-Augustinus (Wilrijk) is een algemeen ziekenhuis met 610 bedden. Campus Sint-Vincentius (Antwerpen) is een algemeen ziekenhuis met 302 bedden. Campus Sint-Jozef (Mortsel) is een algemeen ziekenhuis met 120 bedden. De laatste jaren is er een continue stijging van de bevallingen. Samen met de twee andere campussen: Sint-Augustinus en Sint-Vincentiuskomt GZA Ziekenhuizen aan meer dan 5000 bevallingen. Hiermee zijn we al enkele jaren de grootste kraamafdeling van Vlaanderen.

Het zorgaanbod wordt voortdurend aangepast aan nieuwe evoluties en behoeften van patiënten, zorgverstrekkers en overheid. GZA Ziekenhuizen is uitgerust met vooruitstrevende technologie op logistiek en medisch vlak en dankzij samenwerking met andere instellingen werken wij aan een vlotte doorstroming van ambulante zorg, hospitalisatie en thuisverzorging in de regio Antwerpen.

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Campus Sint-Augustinus

Oosterveldlaan 24
2610 Antwerpen

Campus Sint-Vincentius

Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen

Campus Sint-Jozef

Molenstraat 19
2640 Mortsel

Ombudsdienst

Ombudsdienst GZA

Dirk Jordaens en Katleen Stinkens

De ombudsdienst is bereikbaar op volgend nummer: 03 443 45 47
maandag tussen 13 en 17 uur
dinsdag tussen 10 en 13 uur
woensdag tussen 13 en 16 uur
donderdag tussen 10 en 13 uur
vrijdag tussen 10 en 13 uur

of via e-mail: bemiddelingsdienst@gza.be

 

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 1012 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 66628 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 43438 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 626 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 1453 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening heeft op dit moment nog geen keuze gemaakt omtrent accreditatie.

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.