U bent hier

AZ Sint-Vincentius Deinze

Het Sint-Vincentiusziekenhuis is een autonoom streekziekenhuis met een acuut karakter, waarin patiënten hun vertrouwen stellen en in een familiale sfeer worden opgevangen.

Volgende krachtlijnen staan binnen onze instelling centraal: het behoud van de christelijke dimensie, kwaliteitszorg binnen kwantitatieve beperkingen en patiëntveiligheid, permanente zorg voor een blijvende motivatie bij medewerkers en een positieve uitstraling.

Onze kleinschaligheid zien we als een ideale omgeving om kwaliteit na te streven met een hart in de zorg om de mens. Patiënten zijn bij ons geen nummer: ook de mens achter de patiënt telt. In ons streven naar een kwaliteitsvolle zorg is het voorkomen van vermijdbare incidenten één van de kernopdrachten.

Wij willen een basisziekenhuis zijn en voor wat we niet zelf doen is er een intense samenwerking met andere centra uitgebouwd waar de patiënt terecht kan voor gespecialiseerde behandelingsmethoden. Deze centra, waarmee we een netwerk vormen, zijn gekozen op basis van kwaliteit van de geboden zorg. Voornamelijk gaat het om het UZ Gent en  AZ Maria Middelares Gent.

Ons ziekenhuis beschikt over volgende diensten: chirurgie, inwendige, geriatrie, pediatrie, materniteit, dagziekenhuis en intensieve zorgen. We beschikken eveneens over een gespecialiseerde spoedopname met PIT-functie, en de zorgprogramma’s: cardiologie A en P, oncologische basiszorg, pediatrie en geriatrie.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Jan Huylebroek

tijdens de kantooruren

AZ Sint-Vincentius Deinze

Schutterijstraat 34
9800 Deinze

Ombudsdienst

Kim De Volder

via persoonlijk contact (eerst aanmelden aan receptie) en op afspraak

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 165 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 12131 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 7229 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 84 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 206 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2027).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.