U bent hier

AZ Sint-Lucas, Gent

AZ Sint-Lucas is een modern en sociaal ziekenhuis in hartje Gent. Het ziekenhuis is verspreid over twee campussen – campus Sint-Lucas en campus Volkskliniek. AZ Sint-Lucas telt 779 bedden hospitalisatie en 122 bedden dagziekenhuis. Jaarlijks worden circa 66.000 patiënten opgenomen. Ongeveer 2.500 werknemers en artsen bieden dag na dag totaalzorg voor het hele gezin.

AZ Sint-Lucas haalde het Qmentum global label voor zijn kwaliteitsvolle zorgverlening.
 
Medisch aanbod
Het medisch aanbod bestrijkt nagenoeg alle specialismen en subspecialismen. De dienst medische beeldvorming heeft de meest recente en performante technologie in huis. De materniteit is met zo'n 2.500 bevallingen per jaar een van de belangrijkste centra in Vlaanderen. Sinds 2004 heeft AZ Sint-Lucas een erkenning voor een gespecialiseerd zorgprogramma voor oncologie. Meer dan ooit profileert het ziekenhuis zich als expertisecentrum oncologie bij uitstek. De borstkliniek is door de Vlaamse overheid erkend als coördinerend borstcentrum. Dat wil zeggen dat de borstkliniek alles in huis heeft om de best mogelijke medische en paramedische ondersteuning te bieden aan onze patiënten.
 
Betrouwbare zorg
Aandacht voor elke mens in al zijn aspecten maakt de basisfilosofie van AZ Sint-Lucas uit. Naast de medische zorg, biedt het ziekenhuis zijn patiënten een totaalzorg die rekening houdt met sociale, psychische en spirituele dimensies. Kwaliteitszorg en een open communicatie met de patiënt dragen daartoe bij

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Evelien Van den Bussche

De kwaliteitscoördinatoren ondersteunen de artsen en medewerkers bij het continu bewaken en bijsturen van veilige en verantwoorde zorg. Een verbetercultuur waarbij vlot veranderingen plaatsvinden waar aangewezen, is essentieel. Bijsturingen kunnen gebeuren naar aanleiding van verschillende initiatieven:

Intern

 • Patiëntenbevragingen: "Vertel het ons" kaartjes op elke patiëntenkamer en de Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP).
 • Kwalitatieve interviews met patiënten
 • Incidentbesprekingen
 • Kwaliteitsrondes door directieleden
 • Intern kwaliteitstoezicht (= audit)
 • Feedback vanuit de ombudsdienst

Extern

 • Vlaamse Zorginspectie
 • Controlerondes handhygiëne (VIP²)
 • Controlerondes patiëntenidentificatie (VIP²)
 • Peer review volledige geneesmiddelenvoorschriften (VIP²)
 • Externe NIAZ audit

Campus Sint-Lucas

Groenebriel 1
9000 Gent

Ombudsdienst

Van maandag tot donderdag van 9 tot 11:30 uur en van 14 tot 16.00 uur.

Op vrijdag van 9 tot 11:30 uur

Of na afspraak

Locatie: straat 60

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 779 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 57513 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 31633 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 7 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 1157 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2027).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.