U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde

' . t('Embed code') . '

' . t('close') . '

Vaccinatiegraad

De COVID-19 vaccinatiegraad vormt een belangrijke indicatie voor het kwaliteitsbeleid van een zorgvoorziening. Vanuit patiëntveiligheidsperspectief is het cruciaal dat de vaccinatiegraad bij medewerkers en gezondheidszorgbeoefenaars in het bijzonder gemaximaliseerd wordt. 

Welke aspecten worden gemeten ?

Deze indicatoren tonen het aandeel van volledig gevaccineerde medewerkers, woonachtig in Vlaanderen. 

Hoe kan je de resultaten interpreteren ?

De grafiek maakt duidelijk of minstens 95% van de medewerkers in een ziekenhuis volledig gevaccineerd zijn.

Vaccinatiegraad

Hoeveel percent van alle medewerkers zijn volledig gevaccineerd tegen COVID-19?

91 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

De vaccinatiegraad vormt een belangrijke indicatie voor het kwaliteitsbeleid van een zorgvoorziening. Vanuit het perspectief van patiënt- en bewonersveiligheid is het cruciaal dat de vaccinatiegraden bij medewerkers gemaximaliseerd worden. Meer informatie over deze indicator vindt u op deze pagina.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van de voorziening dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De gekleurde balk toont het resultaat van de voorziening voor de aangeduide periode of van de voorzieningen in de vergelijking voor de meest recente periode. Indien het percentage gevaccineerden in een bepaalde voorziening zeer hoog is, met risico dat de privacy kan geschonden worden, tonen we niet het exacte resultaat, maar een bereik waarin de vaccinatiegraad ligt. Bijvoorbeeld 98-100% in plaats van 99,3%.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen in de meest recente periode.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De lichtblauwe brede stippellijn is de mediaan of het middelpunt van de sector, in de meest recente periode: de helft van de voorzieningen in deze sector haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle voorzieningen ten opzichte van het aantal personen in elke voorziening waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft als trechter het 95% predictieinterval rond de streefwaarde. Elke voorziening die binnen de trechter van het 95% predictieinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met de streefwaarde.

Legende

Dit is een zogenaamde trechtergrafiek (hoe een trechtergrafiek interpreteren?).

 • Hoe hoger een voorziening in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het resultaat van de voorziening ligt, hoe meer personen waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% predictieinterval: elke voorziening die binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met de opgelegde str.
 • De blauwe stippellijn: de streefwaarde voor deze indicat.
 • De grijze stippen: de resultaten van alle andere deelnemende Vlaamse voorzieningen.

Toelichting voorziening

Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
Geen toelichting voorzien.
Over de periode: 2022

Hoeveel percent van de zorgmedewerkers zijn volledig gevaccineerd tegen COVID-19?

92 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

De vaccinatiegraad vormt een belangrijke indicatie voor het kwaliteitsbeleid van een zorgvoorziening. Vanuit het perspectief van patiënt- en bewonersveiligheid is het cruciaal dat de vaccinatiegraden bij medewerkers gemaximaliseerd worden. Meer informatie over deze indicator vindt u op deze pagina.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van de voorziening dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De gekleurde balk toont het resultaat van de voorziening voor de aangeduide periode of van de voorzieningen in de vergelijking voor de meest recente periode. Indien het percentage gevaccineerden in een bepaalde voorziening zeer hoog is, met risico dat de privacy kan geschonden worden, tonen we niet het exacte resultaat, maar een bereik waarin de vaccinatiegraad ligt. Bijvoorbeeld 98-100% in plaats van 99,3%.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen in de meest recente periode.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De lichtblauwe brede stippellijn is de mediaan of het middelpunt van de sector, in de meest recente periode: de helft van de voorzieningen in deze sector haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle voorzieningen ten opzichte van het aantal personen in elke voorziening waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft als trechter het 95% predictieinterval rond de streefwaarde. Elke voorziening die binnen de trechter van het 95% predictieinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met de streefwaarde.

Legende

Dit is een zogenaamde trechtergrafiek (hoe een trechtergrafiek interpreteren?).

 • Hoe hoger een voorziening in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het resultaat van de voorziening ligt, hoe meer personen waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% predictieinterval: elke voorziening die binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met de opgelegde str.
 • De blauwe stippellijn: de streefwaarde voor deze indicat.
 • De grijze stippen: de resultaten van alle andere deelnemende Vlaamse voorzieningen.

Toelichting voorziening

Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
Geen toelichting voorzien.
Over de periode: 2022

Hoeveel percent van de niet-zorgmedewerkers zijn volledig gevaccineerd tegen COVID-19?

89 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

De vaccinatiegraad vormt een belangrijke indicatie voor het kwaliteitsbeleid van een zorgvoorziening. Vanuit het perspectief van patiënt- en bewonersveiligheid is het cruciaal dat de vaccinatiegraden bij medewerkers gemaximaliseerd worden. Meer informatie over deze indicator vindt u op deze pagina.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van de voorziening dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De gekleurde balk toont het resultaat van de voorziening voor de aangeduide periode of van de voorzieningen in de vergelijking voor de meest recente periode. Indien het percentage gevaccineerden in een bepaalde voorziening zeer hoog is, met risico dat de privacy kan geschonden worden, tonen we niet het exacte resultaat, maar een bereik waarin de vaccinatiegraad ligt. Bijvoorbeeld 98-100% in plaats van 99,3%.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen in de meest recente periode.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De lichtblauwe brede stippellijn is de mediaan of het middelpunt van de sector, in de meest recente periode: de helft van de voorzieningen in deze sector haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle voorzieningen ten opzichte van het aantal personen in elke voorziening waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft als trechter het 95% predictieinterval rond de streefwaarde. Elke voorziening die binnen de trechter van het 95% predictieinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met de streefwaarde.

Legende

Dit is een zogenaamde trechtergrafiek (hoe een trechtergrafiek interpreteren?).

 • Hoe hoger een voorziening in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het resultaat van de voorziening ligt, hoe meer personen waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% predictieinterval: elke voorziening die binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met de opgelegde str.
 • De blauwe stippellijn: de streefwaarde voor deze indicat.
 • De grijze stippen: de resultaten van alle andere deelnemende Vlaamse voorzieningen.

Toelichting voorziening

Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
Geen toelichting voorzien.
Over de periode: 2022

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.