U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten, Mechelen

AZ Sint-Maarten is een groot regionaal ziekenhuis met 643 erkende ziekenhuisbedden en meer dan 100 plaatsen in het dagziekenhuis.
In ons ziekenhuis werken 220 geneesheer-specialisten, 1530 medewerkers en een 200-tal vrijwilligers.
In oktober 2018 werd een volledige nieuwbouw in gebruik genomen waarmee we een kwalitatief, betaalbaar en volledig zorgaanbod aan de ruime regio Mechelen willen aanbieden. 

Waar staan we voor?
•              een ruim medisch zorgaanbod, multidisciplinair en medisch-technologisch ondersteund;
•              een transparant, kwalitatief, veilig en efficiënt zorgproces, gericht op het welzijn van de patiënt;
•              een persoonlijke, vriendelijke omgang met de patiënt, met aandacht voor zijn specifieke situatie;
•              partnerships met andere zorgverstrekkers van de eerste, tweede en derde lijn, tijdens het volledige zorgtraject;
•              een optimale samenwerking tussen medewerkers die zorg verlenen en ondersteunende medewerkers.

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Maaike De Raeymaecker

Dagelijks tijdens de kantooruren.

Campus Duffel

Rooienberg 25
2570 Duffel
015 89 10 10

Campus Mechelen

Liersesteenweg 435
2800 Mechelen
015 89 10 10

Ombudsdienst

Caroline Canters

Dagelijks tijdens de kantooruren uitgezonderd woensdag.

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 643 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 37700 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 20733 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 173 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 755 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Borstkanker-2022

Indicatoren over borstkanker.

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2021).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.