U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge - Oostende, Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een autonome verzorgingsinstelling die ernaar streeft om kwaliteitsvolle, humane en betaalbare zorg te bieden, dit in samenwerking met alle andere ziekenhuizen in de regio. Het ziekenhuis telt 1.221 bedden verspreid over drie campussen: campus Sint-Jan en campus Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en campus Henri Serruys in Oostende. Meer dan 300 artsen en 3.000 andere medewerkers zetten zich dagdagelijks in voor een hooggespecialiseerde en accurate zorgverlening. Een ruim aanbod van medische, verpleegkundige en paramedische disciplines staat zo ter beschikking van meer dan 300.000 patiënten (opnames, daghospitalisaties en raadplegingen).

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open ziekenhuis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers. Het ziekenhuis zorgt voor een werkomgeving en -structuur die medewerkers toelaat om creatief te zijn en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen. Het ziekenhuis neemt initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Campus Sint-Jan

Ruddershove 10
8000 Brugge

Campus Henri Serruys

Kaïrostraat 84
8400 Oostende

Campus Sint-Franciscus Xaverius

Spaanse loskaai 1
8000 Brugge

Ombudsdienst

Ombudsdienst AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Campus Sint-Jan & SFX Brugge (Mieke Willemyns & Ruth Schepmans): ombudsdienst.brugge@azsintjan.be (050 45 20 41)
Campus Henri Serruys Oostende (Mieke Vandewalle): ombudsdienst.oostende@azsintjan.be (059 55 55 04)

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 1182 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 68516 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 43326 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 422 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 1904 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2023).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.