U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth, Zottegem

Als algemeen en regionaal ziekenhuis dienen wij voorbereid te zijn op de toekomst, dit in een steeds evoluerend zorglandschap. Informatisering, schaalgrootte, een nieuwe ziekenhuisfinanciering … het zijn maar enkele van de uitdagingen die op ons afkomen.

We wensen alert te blijven voor nieuwe initiatieven en opportuniteiten in lijn met onze missie en visie om ze maximaal te benutten en te integreren in onze werking.

Het is onze ambitie om in 2017 het NIAZ Accreditatietraject succesvol te kunnen doorlopen zodat we de kwaliteit die wij dagdagelijks leveren aantoonbaar kunnen maken. Wij streven ernaar optimale kwaliteit te leveren en te borgen en onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Kwaliteit dient hierbij zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden en de inzet van alle medewerkers is hierbij essentieel.

Om het kwaliteitsdenken vorm te geven en te integreren zowel in onze dagdagelijkse werking als op het vlak van beleidsvoering investeren wij de komende jaren in:

• een focus op veilige patiëntenzorg, waarbij we leren uit (bijna) incidenten

• optimalisatie van ons veiligheidsmanagementsysteem

• het faciliteren en ontwikkelen van een cultuur waarin iedere medewerker aangezet wordt om kwaliteit en patiëntveiligheid te garanderen

• verdere uitbouw van interne audits en veiligheidsrondes

• aanmoedigen van kwaliteitsinitiatieven binnen de verschillende departementen

• specifieke aandacht voor ziekenhuishygiëne, traceerbaarheid en klinische farmacie

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth

Godveerdegemstraat 69
9620 Zottegem

Ombudsdienst

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 333 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 27836 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 13517 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 105 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 464 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Borstkanker-2022

Indicatoren over borstkanker.

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie. 

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2021).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.