U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth, Herentals

Het AZ Herentals is een modern en dynamisch ziekenhuis dat professionele basiszorg aanbiedt, inclusief verschillende speerpunt­diensten. Het beschikt over 243 bedden, verspreid over verschillende verpleegafdelin­gen. Onze missie als regionale zorginstelling bestaat erin een professionele basiszorg te bieden aan alle patiënten, waarbij klantvriendelijkheid en kwaliteit de sleutelbe­grippen zijn die gehanteerd worden door 100 artsen, 700 ziekenhuismedewerkers en het bestuur. Zo willen we ons motto “Wij staan borg voor kwaliteit en zorg!” waar maken.

Het AZ Herentals neemt deel aan volgende indicatoren van VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling, handhygiëne, safe surgery checklist, patiëntenidentificatie, care bundel en patiëntgerichte website.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth Herentals

Nederrij 133
2200 Herentals

Ombudsdienst

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 243 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 29658 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 14304 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 158 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 451 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Borstkanker-2022

Indicatoren over borstkanker.

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2028).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.