U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna, Geel

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel is een ziekenhuis van regionaal belang dat een waaier van diensten herbergt. Het ziekenhuis telt bijna 300 erkende bedden, een aantal hoogtechnologische operatiezalen en tal van consultatieruimtes. Bijna 900 personeelsleden en 100 specialisten-geneesheren zetten dagelijks hun beste beentje voor om de patiënt met de beste zorgen te omringen, met veel aandacht voor communicatie en informatie. 

Naast de moderne medisch-technische diensten en de sterk uitgebouwde ondersteuning van de patiënt spelen ook onze gerenommeerde paramedische diensten een belangrijke rol. Een goed voorbeeld daarvan is het bekende Revalidatiecentrum Kempen, een van de grootste en best uitgeruste revalidatiecentra van het land. 

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wil voor patiënten uit de regio het voorkeurziekenhuis zijn. Om dat waar te maken, bieden we innovatieve en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in een sociaal en financieel gezond klimaat. Het streven naar een hoog kwaliteitsniveau staat daarbij voorop, zowel in de medische en verpleegkundige zorg als in het management en de ondersteunende processen.

Voor enkele specifieke onderzoeken en behandelingen werkt ons ziekenhuis samen met andere ziekenhuizen, waar mogelijk binnen het netwerk van de regionale ziekenhuizen in de Kempen, maar ook daarbuiten.

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Dhr. Stijn Hendrickx

08u30 - 17u00

AZH SINT-DIMPNA

J.B.-Stessensstraat 2
2440 Geel

Ombudsdienst

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 294 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 31010 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 17369 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 87 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 454 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2022).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.