U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Nikolaas, Sint-Niklaas

AZ Nikolaas (fusie AZ Waasland en AZ Maria Middelares) heeft 5 campussen in het Waasland. In Sint-Gillis-Waas beschikt het ziekenhuis over een goed uitgebouwde polikliniek. In Lokeren heeft het ziekenhuis een aparte low care afdeling.

2300 medewerkers waarvan ruim 200 artsen, bieden op deskundige wijze specialistische gezondheidszorg en dringende medische hulpverlening aan gehospitaliseerde en ambulante patiënten.

Als algemeen ziekenhuis Nikolaas en als medewerker willen we:

  • Specialistische gezondheidszorg verstrekken in een interdisciplinair kader. We streven naar de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten vanuit de invalshoeken: curatieve, palliatieve en preventieve zorg.
  • Een toegankelijke gezondheidszorg verstrekken die open staat voor iedereen en laagdrempelig is op alle vlakken, in het bijzonder financieel en op vlak van bereikbaarheid via een strategisch brede geografische spreiding.
  • Een patiëntgerichte, gepersonaliseerde zorg verstrekken die rekening houdt met de noden van de patiënten, met eerbied voor hun levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele achtergrond.
  • Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg verstrekken op een professionele, veilige en duurzame wijze en met een warm hart.

En dit op een geïntegreerde wijze waarbij de patiënt in zijn totaliteit wordt benaderd. We doen dit als partner in zorgnetwerken.
Meer informatie over hoe we kwaliteit en veiligheid vorm geven, vindt u terug op onze website: http://www.aznikolaas.be/kwaliteit-patientveiligheid

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Campus Sint-Niklaas

Moerlandstraat 1
9100 Sint-Niklaas

Campus Temse

Gasthuisstraat 5
9140 Temse

Campus Beveren-Waas

Oude Zandstraat 99
9120 Beveren

Campus Hamme

Hospitaalstraat 24
9220 Hamme

Campus Sint-Gillis-Waas

Blokstraat 6
9170 Sint-Gillis-Waas

Ombudsdienst

In cijfers

Aantal erkende bedden op 22 maart 2021: 801 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 61754 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 31625 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 235 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 1203 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar van borstkanker.

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2022).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.