U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares, Gent

AZ Maria Middelares is een modern ziekenhuis met 631 bedden, 23 hoogtechnologische interventiezalen en de allernieuwste medische uitrusting. Het is een zeer performant acuut ziekenhuis met een menselijk gelaat. Meer dan 1650 personeelsleden en 180 artsen staan dagelijks in voor 'GezondheidsZorg met een Ziel'. Door de expertise in medische toptechnologie groeide AZ Maria Middelares uit tot een ziekenhuis met samenwerkingsverbanden tot over de landsgrenzen.

  • We bieden vanuit de christelijke traditie een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg, met een menselijk gelaat. Kortom: gezondheidszorg met een ziel.
  • Wij bieden elke patiënt kwaliteitszekere gezondheidszorg. Daarbij hebben we aandacht voor de noden van de hele mens.
  • Wij geloven dat de persoonlijke inzet van al onze artsen en medewerkers de kwaliteit van onze zorg bepaalt. Wij werken samen met hen aan de uitbouw van een stimulerende werkomgeving.
  • Wij geloven dat een constructieve samenwerking met de huisartsen de beste gezondheidszorg kan realiseren. Wij ontwikkelen daartoe samen patiëntgerichte kwaliteitsprojecten.
  • Wij geloven in de waarde van buiten de eigen muren te kijken. Wij streven daarom strategische samenwerkingsverbanden na met het doel kwaliteit meetbaar te verbeteren.
  • Wij geloven dat slechts een financieel gezonde organisatie onze kwaliteitsdoelstellingen kan verwezenlijken. Wij realiseren dat in samenspraak en overleg met artsen en medewerkers.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Linda Staessen

Campus Algemeen Ziekenhuis

Buitenring-Sint-Denijs 30
9000 Gent

Campus Medisch Centrum

Kliniekstraat 27
9050 Gent

Ombudsdienst

Annette Neirynck

Voormiddag: 9.00 – 12.00 u
Namiddag: 14.00 – 17.00 u

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 542 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 47791 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 31179 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 190 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 921 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2025).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.