U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Groeninge, Kortrijk

az groeninge is een dynamisch ziekenhuis in Kortrijk. Meer dan 2800 medewerkers en circa 260 ziekenhuisartsen streven er elke dag opnieuw naar om kwaliteitsvolle, veilige, toegankelijke, deskundige en integrale zorg te verstrekken aan elke patiënt, met respect voor de eigenheid van iedereen.

Zorgaanbod

Om in te spelen op de wijzigende noden van de patiënt, bieden wij een zo ruim mogelijk medisch aanbod en ontwikkelen wij subspecialismen in specifieke medische disciplines, op basis van multidisciplinaire samenwerking over de grenzen van het vakgebied heen. Om dat hoogstaande zorgaanbod op een maatschappelijk verantwoorde wijze te garanderen, werken we ook samen met andere zorginstellingen en de eerstelijnszorg.

Kwaliteit

Om u te helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze over het ziekenhuis waaraan u uw gezondheid toevertrouwt, laten we op regelmatige basis de kwaliteit van onze zorg objectief vaststellen. Zo haalde az groeninge eind 2013 als eerste niet-academische ziekenhuis van de Benelux het internationale kwaliteitslabel JCI. Wij kiezen ervoor om onze kwaliteitsresultaten zo transparant mogelijk te communiceren via onze eigen website (www.azgroeninge.be/kwaliteit) en via de centrale website www.zorgkwaliteit.be.

Patiënt als partner in de zorg

De patiënt is voor ons een partner die de zorg mee aanstuurt. Daarom willen we telkens weer de zorg aftoetsen aan de noden en verlangens van de patiënt. Daarnaast bevragen we via diverse kanalen de mening van de patiënt.

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Campus Reepkaai

Reepkaai 4
8500 Kortrijk

Campus Kennedylaan

President Kennedylaan 4
8500 Kortrijk

Ombudsdienst

Ombudsdienst
  • via e-mail: ombudsdienst@azgroeninge.be
  • telefonisch: 056 63 60 80, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
  • via een persoonlijk gesprek: op afspraak

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 1046 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 67163 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 38810 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 218 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 1594 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2025).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.