U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Glorieux, Ronse

az Glorieux is een sterk regionaal ziekenhuis met 340 acute bedden en 53 bedden voor daghospitalisatie. Het ziekenhuis vormt de eerste pijler van de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux. Naast ziekenzorg telt onze vzw nog twee andere pijlers: ‘kind- en jeugdzorg’ en ‘ouderenzorg’. Samen zorgen de drie pijlers voor het hele levenstraject van de mens. De meest verantwoorde zorg aanbieden aan elke patiënt, kan slecht gerealiseerd worden door optimale multidisciplinaire samenwerking tussen intra- en extramurale zorgverleners, die de belangen van de individuele artsen, medische disciplines en medische departementen overstijgt.  vzw Werken Glorieux is met 1.200 medewerkers de grootste werkgever van Ronse. Ondersteund door een multidisciplinaire aanpak, biedt Werken Glorieux kwalitatief hoogstaande zorg aan alle leeftijden. Alle instellingen van onze vzw zijn er voor en door mensen, met respect en waardering voor iedereen.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Campus Glorieux

Stefaan Modest Glorieuxlaan 55
9600 Ronse

Ombudsdienst

In cijfers

Aantal erkende bedden op 28 februari 2022: 340 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 18611 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 10682 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 97 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 486 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen

Borstkanker-2022

Indicatoren over borstkanker.

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Evaringen pediatrie

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Longkanker

Indicatoren over diagnose en overleving na 1 jaar van longkanker.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Vaccinatiegraad

Indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2025).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.