U bent hier

Wie zijn we?

"Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), v.z.w. heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren."

Beleidsnota Welzijn 2014-2019

 

Situering VIKZ:

Het VIKZ vindt zijn oorsprong in de Beleidsnota Welzijn 2014-2019 en werd in november 2017 officieel opgericht, door en voor de zorgsector, en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Het VIKZ wil een overkoepelende structuur vormen waarbinnen de algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de residentiële ouderenzorg hun kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen. Het VIKZ wil de komende jaren uitgroeien tot expertisecentrum op het vlak van kwaliteitsbeleid en een centraal punt zijn waar de burger en de patiënt gebruiksvriendelijke informatie over de kwaliteit van zorg kan terugvinden. De statuten worden hier weergegeven.

 

Het VIKZ heeft volgende opdrachten:

 • VERBINDEN door organiseren van intersectoraal overleg, intervisie en opbouwen van kennisnetwerk
 • ONTWIKKELEN van kwaliteitsindicatoren, met de sector, volgens een vaste evidence-based methodologie
 • BELEIDSIMPACT mee bouwen aan een toekomstgericht, geïntegreerd Vlaams kwaliteitsbeleid. Beleidsondersteuning via indicatoren
 • STIMULEREN van onderzoek en opleiding i.s.m. universiteiten en wetenschappelijke verenigingen
 • FACILITEREN van publieke transparantie van kwaliteit van zorg en creëren van begrijpbare informatie

 

Overlegstructuren binnen het VIKZ:

a) Raad van bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de stichtende leden van VIKZ, namelijk de feitelijke verenigingen. 

De leden van de raad van bestuur zijn:

Dr. Joost Baert: Voorzitter  en vertegenwoordiger van het Vlaams Platform voor wetenschappelijke verenigingen ter ondersteuning van het Vlaams Kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg vanuit de hoedanigheid van voorzitter van het platform

Else Tambuyzer: vertegenwoordiger van Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP)

Gert Peeters: Secretaris en vertegenwoordiger van de sector geestelijke gezondheidszorg vanuit de hoedanigheid van co-voorzitter van de feitelijke vereniging geestelijke gezondheidszorg

Dr. Dirk Dewolf: vertegenwoordiger van Vlaamse Gemeenschap vanuit de hoedanigheid van administrateur generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Luc Van Gorp: vertegenwoordiger van Vlaams Intermutualistisch College vanuit de hoedanigheid van voorzitter van het VICO

Dr. Katrien Bervoets: vertegenwoordiger van de sector algemene ziekenhuizen vanuit de hoedanigheid van voorzitter van de feitelijke vereniging algemene ziekenhuizen

Hilde Deneyer: vertegenwoordiger van sector eerste lijn vanuit de Federatie van Vrije Beroepen (FVB) vanuit de hoedanigheid van voorzitter van de feitelijke vereniging eerste lijn

Bernadette Van Den Heuvel: vertegenwoordiger van sector residentiële ouderenzorg vanuit de hoedanigheid van voorzitter van de feitelijke vereniging residentiële ouderenzorg

Margot Cloet: vertegenwoordiger van het Vlaams netwerk van zorgorganisaties Zorgnet-Icuro

Ilse Weeghmans: vertegenwoordiger voor het Vlaams Intermutualistisch College (VICO)

Raadgevende leden:

Voorzitter Toezichtscomissie VIKZ

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaamse Overheid

Prof. Kristof Eeckloo, voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

b) Interne stakeholders van het VIKZ: de feitelijke verenigingen

De feitelijke verenigingen vertegenwoordigen de 4 sectoren (Algemene ziekenhuizen, Geestelijke gezondheidszorg, Eerste lijn en Residentiële ouderenzorg) van het VIKZ. De interne stakeholders worden hieronder weergegeven:

        Feitelijke vereniging Eerste Lijn 
 • Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP)
 • Zorggezind vzw
 • Vlaamse Federatie Diensten voor Thuisverpleging (VFDT) vzw
 • Domus Medica vzw
 • Organisaties aangesloten bij de Federatie van Vrije Beroepen (FVB) vzw
 • Dienst Maatschappelijk Welzijn van de Ziekenfondsen
        Feitelijke vereniging Residentiële ouderenzorg
 • Zorgnet-Icuro vzw
 • VVSG vzw
 • VLOZO vzw
  Feitelijke vereniging Geestelijke gezondheidszorg
 • Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie vzw (VVP)
 • Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) vzw
 • Zorgnet-Icuro vzw
 • Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP)
 • Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
 • Federatie Beschut Wonen vzw
 • Algemene Unie der Verpleegkundigen van België vzw
 • Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw
  Feitelijke vereniging Algemene ziekenhuizen
 • Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP)
 • Zorgnet-Icuro vzw
 • Vlaams Ziekenhuisnetwerk vzw (VZN)
 • Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen

 

 c) Externe stakeholders

Bij de ontwikkeling en analyse van kwaliteitsindicatoren kunnen andere partners betrokken worden, waarmee samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten, zoals daar zijn op dit moment:

 • Samenwerking Vlaams Patiëntenplatform, LIGB KU Leuven en VIKZ voor de ontwikkeling, validatie, analyse en publicatie van metingen patiëntenervaringen.
 • Samenwerking Agentschap Zorg en Gezondheid, VUB Brussel en VIKZ voor de ontwikkeling, analyse en publicatie van de kwaliteitsindicatoren palliatieve zorgen, zorg omtrent levenseinde.
 • Samenwerking met Stichting Kankerregister, IMA, Sciensano, Agentschap Zorg en Gezondheid in functie van datatoelevering en -verwerking voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren.
 • Samenwerking met Smals voor beheer van dataserver onder toezicht van de Toezichtscommissie (Trusted Third Party).
 • De afstemming tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Instituut voor de Eerstelijn (VIVEL), en VIKZ omtrent de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijn.
 • Overleg tussen de FOD cel kwaliteit, het PAQS en VIKZ omtrent het afstemmen van de kwaliteitsinitiatieven over de verschillende beleidsniveaus.

 

Het VIKZ team bestaat uit:

Directeur:

Coördinator Algemene ziekenhuizen

Svin Deneckere 
svin.deneckere@vikz.be
0475/73 58 95

Medewerkers:        

Coördinator Geestelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
Annelies De Decker
annelies.dedecker@vikz.be

0470 / 63 07 83

 

Coördinator voor Residentiële Ouderenzorg en project palliatieve zorg
Kathleen Leemans
kathleen.leemans@vikz.be
0496/72 93 38

 

Expert methodologie & data
Dirk De Wachter
dirk.dewachter@vikz.be
0477/84 70 07

 

Expert methodologie & data
Hannelore Aerts
hannelore.aerts@vikz.be
0471/57 90 24

 

Expert methodologie & data
Kris Doggen
kris.doggen@vikz.be
0470/19 37 98

 

Expert methodologie & data
Annelies Martens
annelies.martens@vikz.be
0471/18 75 00

 

Expert methodologie & data
Frederik Van de Steen
frederik.vandesteen@vikz.be
0472/75 27 03

 

Projectmedewerker
Evelyne Punnewaert
evelyne.punnewaert@vikz.be
0472/26 67 40

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.