U bent hier

Kwaliteitsindicator Vaccinatiegraad bij Medewerkers in Vlaamse Zorgvoorzieningen

Inleiding

Kijk onderaan voor de rapporten.
Volgende meting: meer info.

Resultaten van de meting april 2022 met inbegrip van de boosterprik

Zoek hieronder uw gemeente of voorziening.

 

 

Resultaten van de meting december 2021 over de basisvaccinatie

Onderstaande tabel geeft het percentage medewerkers weer met een basisvaccinatie op basis van de laatst aangeleverde personeelslijst in 2021. Doordat de definitie van ‘volledig’ gevaccineerd verschilt in 2021 en 2022 (zie onder) kunnen de resultaten van 2022 (incl. boosterprik) lager liggen dan in 2021 (enkel basisvaccinatie).

 

 

 

Context en Partners

Tijdens de Interministeriële conferentie van 14-07-2021 en het Overlegcomité van 19-07-2021 werd beslist om een kwaliteitsindicator voor de vaccinatiegraad tegen COVID-19 bij medewerkers in zorgvoorzieningen te ontwikkelen, en die, op vrijwillige basis, structureel op te volgen en publiek te rapporteren. Dit in eerste instantie voor de ziekenhuizen en woonzorgcentra (excl. assistentiewoningen, centra voor herstelverblijf en lokale dienstencentra). 

Hiertoe werd een set van kwaliteitsindicatoren en methode voor dataverzameling ontwikkeld door Zorg en Gezondheid (Z&G) en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), dit mede in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE), Sciensano en het Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS).

Belang voor kwaliteit

De vaccinatiegraad vormt een belangrijke indicatie voor het kwaliteitsbeleid van een zorgvoorziening. Vanuit het perspectief van patiënt- en bewonersveiligheid is het cruciaal dat de vaccinatiegraden bij medewerkers gemaximaliseerd worden.

Deelname 

Ziekenhuizen en woonzorgcentra kunnen vrijblijvend deelnemen aan deze indicator. 642 Vlaamse zorgvoorzieningen, 70% van het aantal erkende ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen (zie rapport) hebben tijdig data aangeleverd voor deelname aan de meting van deze indicatorenset in december 2021. Voor de meting van april 2022 hebben 423 zorgvoorzieningen nieuwe personeelsgegevens overgemaakt. Ze kennen hierdoor hun eigen vaccinatiegraden tot op het niveau van functiegroepen, maken deze publiek beschikbaar, kunnen deze vergelijken en ook opvolgen tot op het niveau van de functiegroepen om zo gericht te kunnen sturen op verdere verhoging van de vaccinatiegraad.

Indicatoren, methodologie en rapportering van resultaten

Indicatordefinities en niveaus

Per deelnemende zorgvoorziening worden op drie niveaus vaccinatiegraden bepaald:

1. TOTALE VACCINATIEGRAAD

Definitie totale vaccinatiegraad

 • december 2021: alle dosissen van de basisvaccinatie (1 of 2 afhankelijk van het vaccin)
 • april 2022: basisvaccinatie én een boostervaccin van een erkend COVID-19 vaccin, met in België geregistreerde toediening

Deze indicator bepaalt:

 • Teller: Het totaal aantal medewerkers in de organisatie die volledig gevaccineerd zijn met een erkend COVID-19 vaccin
 • Noemer: Het totaal aantal medewerkers in de organisatie

2. VACCINATIEGRAAD VOOR ZORG- EN NIET-ZORGMEDEWERKERS

Deze indicator bepaalt:

 • Teller: Het totaal aantal zorg- en niet-zorgmedewerkers in de organisatie die volledig gevaccineerd zijn met een erkend COVID-19 vaccin
 • Noemer: Het totaal aantal zorg- en niet-zorgmedewerkers in de organisatie

3. VACCINATIEGRAAD PER FUNCTIEGROEP

Deze indicator bepaalt:

 • Teller: Het totaal aantal medewerkers in de organisatie die volledig gevaccineerd zijn met een erkend COVID-19 vaccin per functiegroep
 • Noemer: Het totaal aantal medewerkers in de organisatie per functiegroep

In de rapporten (zie hieronder) van april 2022 wordt het percentage medewerkers weergegeven dat na de basisvaccinatie nog een boosterprik kreeg.

Meer informatie over de indicator, gehanteerde definities, functiegroepen, validatieprocedure en datacollectie is terug te vinden in de indicatorfiche.

Rapportering van de resultaten

Er zijn drie soorten rapporten:

 1. Een globaal rapport met de resultaten van de drie indicatoren over de verschillende zorgsectoren heen.
 2. Sectorrapporten met de resultaten van de drie indicatoren per sector en de resultaten per individuele voorziening. Er is een rapport voor algemene en revalidatieziekenhuizen, voor psychiatrische ziekenhuizen en woonzorgcentra.
 3. Een individueel rapport met daarin de resultaten op de drie niveaus van de individuele zorgvoorzieningen dat enkel werd bezorgd aan elke deelnemende voorziening. In dit rapport worden de eigen resultaten weergegeven en kan de voorziening gesitueerd worden ten opzichte van de andere deelnemende voorzieningen in de sector.

Per voorziening wordt de vaccinatiegraad in het sectorrapport publiek gerapporteerd op het niveau van de voorziening zelf, en op het niveau zorg- en niet-zorgmedewerkers. De voorzieningen krijgen in het individueel rapport ook de resultaten tot op het niveau van functiegroepen, waar mogelijk. De vaccinatiegraden van de functiegroepen worden wel gerapporteerd op niveau van de sector (zie rapport).  

Voor de ziekenhuizen (algemene, psychiatrische en revalidatie) kunnen de resultaten worden geraadpleegd en vergeleken via de zoekfunctie op de startpagina van de website. Kies voor het domein patiëntveiligheid. Daar zijn ook resultaten van andere kwaliteitsindicatoren beschikbaar. Voor woonzorgcentra is deze functionaliteit momenteel nog niet operationeel maar kan je de tabel bovenaan deze pagina raadplegen.

Deze rapporten bieden publieke transparantie van vaccinatiegraden van alle medewerkers (wel of niet in loondienst) van de deelnemende Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra. In september 2021 publiceerde het KCE een rapport over vaccinatiegraden in alle Belgische zorginstellingen via een alternatieve meetprocedure. Echter, deze resultaten worden momenteel niet publiek gerapporteerd op naam en zijn beperkt tot medewerkers in loondienst.

Het oorspronkelijke persbericht vindt u hier

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.