U bent hier

Kwaliteitsindicator Vaccinatiegraad bij Medewerkers in Vlaamse Zorgvoorzieningen

Inleiding

Kijk onderaan voor de rapporten.
Neem nu deel aan de update van de meting in december. Meer info.

Zoek hieronder uw gemeente of voorziening.

 

 

Context en Partners

Tijdens de Interministeriële conferentie van 14-07-2021 en het Overlegcomité van 19-07-2021 werd beslist om een kwaliteitsindicator voor de vaccinatiegraad tegen COVID-19 bij medewerkers in zorgvoorzieningen te ontwikkelen, en die, op vrijwillige basis, structureel op te volgen en publiek te rapporteren. Dit in eerste instantie voor de ziekenhuizen en woonzorgcentra (excl. assistentiewoningen, centra voor herstelverblijf en lokale dienstencentra). 

Hiertoe werd een set van kwaliteitsindicatoren en methode voor dataverzameling ontwikkeld door Zorg en Gezondheid (Z&G) en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), dit mede in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE), Sciensano en het Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS).

Belang voor kwaliteit

De vaccinatiegraad vormt een belangrijke indicatie voor het kwaliteitsbeleid van een zorgvoorziening. Vanuit het perspectief van patiënt- en bewonersveiligheid is het cruciaal dat de vaccinatiegraden bij medewerkers gemaximaliseerd worden.

Deelname 

Ziekenhuizen en woonzorgcentra kunnen vrijblijvend deelnemen aan deze indicator. 548 Vlaamse zorgvoorzieningen, 60% van het aantal erkende ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen (zie rapport) hebben tijdig data aangeleverd voor deelname aan de eerste meting van deze indicatorenset in september 2021. Ze kennen hierdoor hun eigen vaccinatiegraden tot op het niveau van functiegroepen, maken deze publiek beschikbaar, kunnen deze vergelijken en ook opvolgen tot op het niveau van de functiegroepen om zo gericht te kunnen sturen op verdere verhoging van de vaccinatiegraad. Voorzieningen die nog niet hebben deelgenomen krijgen de kans om ook later in te stappen in deze metingen. Ze vinden hier de nodige informatie.

Indicatoren, methodologie en rapportering van resultaten

Indicatordefinities en niveaus

Per deelnemende zorgvoorziening worden op drie niveaus vaccinatiegraden bepaald:

1. TOTALE VACCINATIEGRAAD

Deze indicator bepaalt:

  • Teller: Het totaal aantal medewerkers in de organisatie die volledig gevaccineerd zijn met een erkend COVID-19 vaccin
  • Noemer: Het totaal aantal medewerkers in de organisatie

2. VACCINATIEGRAAD VOOR ZORG- EN NIET-ZORGMEDEWERKERS

Deze indicator bepaalt:

  • Teller: Het totaal aantal zorg- en niet-zorgmedewerkers in de organisatie die volledig gevaccineerd zijn met een erkend COVID-19 vaccin
  • Noemer: Het totaal aantal zorg- en niet-zorgmedewerkers in de organisatie

3. VACCINATIEGRAAD VOOR ZORG- EN NIET-ZORGMEDEWERKERS

Deze indicator bepaalt:

  • Teller: Het totaal aantal medewerkers in de organisatie die volledig gevaccineerd zijn met een erkend COVID-19 vaccin per functiegroep
  • Noemer: Het totaal aantal medewerkers in de organisatie per functiegroep

Meer informatie over de indicator, gehanteerde definities, functiegroepen, validatieprocedure en datacollectie is terug te vinden in de indicatorfiche.

Rapportering van de resultaten

Er zijn drie soorten rapporten:

  1. Een globaal rapport met de resultaten van de drie indicatoren over de verschillende zorgsectoren heen
  2. Sectorrapporten met de resultaten van de drie indicatoren per sector en de resultaten per individuele voorziening. Er is een rapport voor algemene en revalidatieziekenhuizen, voor psychiatrische ziekenhuizen en woonzorgcentra.
  3. Een individueel rapport met daarin de resultaten op de drie niveaus van de individuele zorgvoorzieningen dat enkel werd bezorgd aan elke deelnemende voorzieningen waarin de eigen resultaten worden weergegeven en deze kunnen worden gesitueerd ten opzichte van de andere deelnemende voorzieningen in de sector.

Per voorziening wordt de vaccinatiegraad in het sectorrapport publiek gerapporteerd op het niveau van de voorziening zelf, en op het niveau zorg- en niet-zorgmedewerkers. De voorzieningen krijgen in het individueel rapport ook de resultaten tot op het niveau van functiegroepen, waar mogelijk. De vaccinatiegraden van de functiegroepen worden wel gerapporteerd op niveau van de sector (zie rapport).  

Voor de ziekenhuizen (algemene, psychiatrische en revalidatie) kunnen de resultaten worden geraadpleegd en vergeleken via de zoekfunctie op de startpagina van de website. Kies voor het domein patiëntveiligheid. Daar zijn ook resultaten van andere kwaliteitsindicatoren beschikbaar. Voor woonzorgcentra is deze functionaliteit momenteel nog niet operationeel.

Deze rapporten bieden publieke transparantie van vaccinatiegraden van alle medewerkers (wel of niet in loondienst) van de deelnemende Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra. Gelijktijdig publiceert het KCE een rapport over vaccinatiegraden in alle Belgische zorginstellingen via een alternatieve meetprocedure. Echter, deze resultaten worden momenteel niet publiek gerapporteerd op naam en zijn beperkt tot medewerkers in loondienst. Beide publicaties zijn dan ook aanvullend op elkaar.

Het persbericht vindt u hier

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.