U bent hier

Kwaliteitsindicator Vaccinatiegraad bij Medewerkers

Informatie voor zorgvoorzieningen

Na de eerste meting van de vaccinatiegraden in Vlaanderen, waarvan u de resultaten op onze website kunt terugvinden, voorzien we reeds een update van deze publicatie eind oktober. Voorzieningen die hun deelname nog niet bevestigd hebben, kunnen zich registreren voor deze update via deze link. Zij zullen een login ontvangen om hun gegevens op te laden op het platform van het Agentschap Zorg en Gezondheid (zie de handleiding voor meer informatie). Voorzieningen die reeds geregistreerd waren voor deelname aan de vorige meting, kunnen gebruik maken van hun eerdere login gegevens.

De werkwijze voor de meting blijft hetzelfde als voorheen. Alle voorzieningen die wensen deel te nemen, baseren hun gegevens op een up-to-date personeelslijst op de eerste maandag van de maand, namelijk 4 oktober 2021. Deze gegevens moeten ingebracht worden in een datacollectietool ontwikkeld door VIKZ. Daarna moeten deze gegevens worden geëxporteerd en geüpload via een beveiligd platform van Z&G, die deze daarna, vanuit haar bestaande bevoegdheden, koppelt aan de  beschibare vaccinatiestatus. De deadline voor het uploaden van gegevens is 18 oktober 2021.

De gekoppelde data worden in een rapport op een geaggregeerd niveau terugbezorgd aan het VIKZ, en vervolgens aan de deelnemende voorziening en verantwoordelijke arbeidsgeneeskundige dienst.

De datacollectietool, de opname en presentatie van het toelichtingsmoment en bijkomende ondersteunende documenten, zoals de indicatorfiche, de handleiding, meer duiding betreffende gegevensbescherming, en een formulier met Q&A zijn via deze link terug te vinden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar vaccinatiegraad@vikz.be.

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.