U bent hier

Kwaliteitsindicator Vaccinatiegraad bij Medewerkers

Informatie voor zorgvoorzieningen

In september ging de eerste meting van de vaccinatiegraden in Vlaanderen door. Eind oktober en eind december  2021 werden de resultaten geactualiseerd. Je kan deze op onze website terugvinden.

Nu de boostercampagne is afgerond plannen we graag een nieuwe meting om de vaccinatiegraad op het niveau van de voorzieningen te rapporteren. We hanteren hierbij de definitie van ‘volledig gevaccineerd’ als basisvaccinatie plus boostervaccinatie. Om die reden is het ook wenselijk om de positie ten opzichte van het vooropgestelde streefdoel (95%) opnieuw te bepalen.

De resultaten kunnen de voorzieningen ondersteunen in de verdere voorbereiding naar de implementatie van de verplichte vaccinatie.

NIEUW : Deadline voor opladen lijst medewerkers bijgesteld van 28 maart naar 6 april 2022.

Wil je een update van de huidige vaccinatiegraad in je voorziening? Bezorg ons dan, ongeacht de voorgaande resultaten, ten laatste op 6 april een geactualiseerde lijst van medewerkers (status 7 maart 2022).

Nam je nog niet eerder deel aan de meting?   

Registreer je voorziening dan hier tegen 21 maart 2022 en gebruik de datacollectietool om de lijst van je medewerkers actief op 7 maart 2022 te bezorgen. Dit doe je ten laatste op 6 april 2022. Klik hier voor meer info en de datacollectietool . 

 

Voor meer informatie kan je mailen naar vaccinatiegraad@vikz.be. 

 

Vraag en antwoord update vaccinatiegraden april 2022.

 1. Hoe vul ik de lijst van medewerkers in?
  De datacollectietool, de opname en presentatie van het toelichtingsmoment en bijkomende ondersteunende documenten, zoals de indicatorfiche, de handleiding, meer duiding betreffende gegevensbescherming en een formulier met Q&A zijn via deze link terug te vinden. 
  Stap 1: download het registratieformulier (Vaccinatiepersoneel_2.3.xlsm) én handleiding lokaal op je pc
  Stap 2: vul het formulier in

  1. Tabblad 1: gegevens van je voorziening
  2. Tabblad 2: vervolledig de tabel met de gegevens van je medewerkers (rijksregisternummer, functiegroep, gewest= verplichte velden)
  3. Tabblad 3: klik op 'vernieuwen' en controleer of de aantallen correct zijn
  4. Tabblad 4: bevestig de validatie door de personeelsdirecteur en klik op 'valideer xml'. Indien je het bericht krijg 'gegevens zijn conform het codeboek' kan je drukken op 'export'
  5. Het geëxporteerde bestand is een xml-bestand dat je op dezelfde locatie terugvindt als waar je het excelbestand hebt opgeslagen.
 2. Hoe bezorg ik de lijst van medewerkers?
  Bezorg het bestand niet per mail (privacy richtlijnen) maar laad het xml-bestand op via het dataplatforml van het Agentschap Zorg en Gezondheid: upload.zorg-dataplatform.be.
  Enkele dagen na je inschrijving ontvang je een mail (onderwerp= Bevestigingsmail activatie account in DataTakeaway Web) van het Agentschap Zorg en Gezondheid met een login en wachtwoord om toegang te krijgen tot het dataplatform waar je de personeelslijst kan opladen.

  Aandacht:

  1. »Mail niet ontvangen? Check eventueel je spam-folder.
  2. »Het tijdelijke wachtwoord is slechts 14 dagen geldig. Wijzig het tijdig om je toegang te verzekeren, ook al is je lijst met medewerkers nog niet klaar.
 3. Ik heb geen login (meer) om de lijst op te laden op het dataplatform van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
  1. Nog niet ingeschreven? Schrijf je dan eerst in via deze link.
  2. Schreef je al eerder in? Schrijf dan niet opnieuw in, maar volg één van onderstaande stappen
  3. Tijdelijk wachtwoord gewijzigd bij de vorige meting, maar ondertussen vergeten? Je kan zelf een nieuw wachtwoord vragen. Ga hiervoor naar upload.zorg-dataplatform.be. Check je SPAM als je geen mail ontvangt.
  4. Wel al ingeschreven maar toch geen toegang?
   1. Mail met login-gegevens niet ontvangen, ook niet in spam?
   2. Wijziging van de verantwoordelijke die de gegevens zal opladen?
   3. Tijdelijk wachtwoord niet binnen 14 dagen gewijzigd?
   4. Andere reden?

   =>Mail dan naar vaccinatiegraad@vikz.be. Vermeld duidelijk in je mail:

   • Naam + gemeente van de voorziening
   • Naam en e-mail van de persoon die gegevens zal opladen
   • Reden van aanvraag (Zie hoger)
 4. Welke actie moet ik ondernemen voor de update van april 2022?

  Al een rapport ontvangen en een totale vaccinatiegraad van meer dan 95%? 
  Fantastisch! Jullie medewerkers zijn er zich duidelijk van bewust dat vaccinatie niet alleen henzelf maar ook hun kwetsbare patiënten of bewoners beschermt.  De voorgaande rapporten werden gebaseerd op de basisvaccinatie. Aangezien nu een volledige vaccinatie ook de boosterprik bevat, vragen we een geactualiseerde lijst van medewerkers tegen 6 april 2022. 

  Al een rapport ontvangen maar nog geen totale vaccinatiegraad van meer dan 95%? 
  We hopen dat de resultaten in het feedbackrapport je meer inzicht hebben gegeven om gerichte sensibilisering mogelijk te maken.  Misschien heeft het delen van de resultaten motiverend gewerkt voor wie zich nog niet liet vaccineren?  We kijken het graag voor je na.  Bezorg ons een geactualiseerde lijst van medewerkers (deadline 6 april 2022) zodat we u in april een feedbackrapport, inclusief de info over de boosterprik, kunnen bezorgen. 

  Wel al ingeschreven voor deelname maar nog geen gegevens kunnen aanleveren? 
  Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven.  Je kan gebruik maken van de login gegevens die je bij inschrijving per mail zijn bezorgd. Zie punt 3 op deze pagina voor meer info over wat je kan doen wanneer je de (tijdelijke) login niet kan terugvinden. De deadline voor het aanleveren van de gegevens is  6 april 2022 (lijst medewerkers op 7/3/2022).  Zo kunnen we je in april een gedetailleerd feedbackrapport bezorgen met de vaccinatiestatus met boosterprik van je medewerkers.  Zie hier voor meer info over het opladen van de gegevens.   

  Nog niet ingeschreven voor deelname aan de vaccinatiegraden? 
  Registreer je dan ten laatste op 21/3/2022 via het inschrijvingsformulier en volg de verdere instructies om de lijst van medewerkers aan te leveren. Je zal na je inschrijving ook een login en wachtwoord ontvangen om toegang te krijgen tot het platform van het Agentschap Zorg en Gezondheid waar je de lijst kan opladen. In april zal je dan een vaccinatierapport met boosterprik van de medewerkers van je eigen voorziening ontvangen. 

 5. Hoe worden de gegevens verwerkt?
  Na upload op het beveiligd dataplatform van Zorg & Gezondheid, wordt de lijst door haar, vanuit bestaande bevoegdheden, gekoppeld aan de  beschikbare vaccinatiestatus. De gekoppelde data worden in een rapport op een geaggregeerd niveau terugbezorgd aan het VIKZ, en vervolgens aan de deelnemende voorziening en verantwoordelijke arbeidsgeneeskundige dienst.
   
 6. Juridische basis meting vaccinatiegraden

  Hier vindt u meer informatie over de juridische basis van de gegevensverwerking.  Daarnaast werd een meer structurele verankering gevraagd van deze metingen in wetgeving. Op de federale ministerraad van 25 februari ’22 werd deze verankering goedgekeurd, waarna het samenwerkingsakkoord waarop de rechtsgronden van deze metingen zijn gebaseerd, wordt aangepast. Meer bepaald wordt er een bepaling opgenomen voor het gebruik van het rijksregisternummer voor het doeleinde “berekening van vaccinatiegraden”.  

  Hier vindt u meer informatie over hoe u uw medewerkers kan informeren over de gegevensverwerking.

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.