U bent hier

Kwaliteitsindicatoren Woonzorgcentra

 

 

Welke indicatoren?  

Hieronder vindt u een overzicht van alle actieve indicatoren/kwaliteitsmetingen (kernset en optioneel), alsook de indicatoren in piloot en in ontwikkeling. Indien u wil deelnemen aan de piloot voor een bepaald thema, kan u contact nemen met kwaliteit.ouderenzorg@vikz.be.

Voor woonzorgcentra: in kader van deelname aan de metingen van 2023 vragen we om een engagement te ondertekenen. Een blanco engagment kan u hier downloaden. Er werd een toelichtingsmoment voorzien op dinsdag 20 december 2022, klik hier om de opname en/of powerpoint te bekijken.

 

Indicator STATUS   Algemene informatie
Decubitus (Indicator A1 en A2) Actief - kernset  

Indicatorfiche 2023

Onbedoeld gewichtsverlies (Indicator B1 en Indicator B2) Actief - kernset  

Indicatorfiche 2023

Valincidenten (Indicator C1 en C2) Actief - kernset   Indicatorfiche 2023
Fysieke vrijheidsbeperking (Indicator D4-D9) Actief - kernset   Indicatorfiche 2023
Medicijnincidenten (Indicator E) Actief - kernset   Indicatorfiche 2023
Griepvaccinatie personeel (Indicator F) Actief - kernset  

Indicatorfiche 2022

Indicatorfiche 2023

Woonzorgcentrum als overlijdensplaats (Indicator H) Actief- kernset  

Indicatorfiche 2022

Indicatorfiche 2023

Zorg rond het levenseinde (Indicator I) Actief - kernset   Indicatorfiche 2023

Basisvereisten handhygiëne

Actief - optionele meting

 

 

Nieuwe meting handhygiëne: start voorzien op 15 oktober; inschrijven afgesloten.

Klik hier voor de opname van het toelichtingsmoment, de slides en andere info

 
Ervaringsmeting 'kwaliteit van leven, wonen en zorg' Actief - optionele meting  

 

Nieuwe meting bewonersbevraging: start in maart 2024; 

Toelichting tijdens het Forum residentiële ouderenzorg op 27 sept 9u30-12u, opname en powerpoint beschikbaar via deze link.

Meer info over het project (zorgverleners)

Meer info over het project (bewoners en familie)

     

 

Vind je geen antwoord op je vraag? Mail naar: kwaliteit.ouderenzorg@vikz.be

Palliatieve zorg In ontwikkeling  

 

Start pilootmeting najaar 2024

 

 

Aankondiging project kwaliteit van leven, wonen en zorg (ervaringsmeting bij bewoners)

Vanaf januari 2024 krijgt elk woonzorgcentrum in Vlaanderen de kans om kosteloos deel te nemen aan een wetenschappelijk valide ervaringsmeting bij hun bewoners. Vanaf nu kan je inschrijven voor deze meting, tot 10 oktober 2023 via deze link.

Om de ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg op een betrouwbare manier in beeld te brengen, organiseren het VIKZ en de Vlaamse Ouderenraad een kwaliteitsbevraging bij bewoners via een vragenlijststudie met enquêteurs. Dit doen ze samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Departement Zorg en de koepels ouderenzorg (VVSG, Zorgnet-Icuro en Vlozo). Parallel wordt een observatiemethodiek uitgetest voor bewoners die cognitief niet voldoende in staat zijn om deel te nemen aan de vragenlijststudie. Deze zal in een later stadium geïmplementeerd worden.

Wat houdt deze kwaliteitsbevraging in?

Via een gestructureerde, internationaal gebruikte vragenlijst polsen we naar wat bewoners denken over heel wat kwaliteitsthema’s. Zo vragen we onder andere naar de ervaren autonomie en inspraak van bewoners, de kwaliteit van zorg, de band met de medewerkers, het respect voor hun privacy, de maaltijden... Elke bewoner die dit zelfstandig kan, krijgt de kans om de vragenlijst in te vullen, dit kan zowel digitaal als op papier. Daarnaast nemen onafhankelijke enquêteurs, opgeleid door de Vlaamse Ouderenraad, bij een twintigtal bewoners per woonzorgcentrum de bevraging af. Op die manier krijgen we een betrouwbaar beeld van de ervaring van deze bewoners.

De meetprocedure werd goedgekeurd door de ethische commissie en succesvol uitgetest in een pilootproject met 22 Vlaamse woonzorgcentra.

Waarom is het voor jou als woonzorgcentrum interessant om hieraan deel te nemen? 

Met deze kwaliteitsmeting kan je kostenloos binnen je woonzorgcentrum driejaarlijks een ervaringsmeting uitrollen, zoals voorzien in het woonzorgdecreet. De meetmethode en vragenlijst zijn wetenschappelijk gevalideerd, uitgebreid getest en geëvalueerd in een pilootmeting. De werklast voor je woonzorgcentrum blijft beperkt (zie verder). Grondig opgeleide enquêteurs zullen langskomen in je woonzorgcentrum om bewoners te bevragen en de dataverwerking wordt volledig door ons gedaan. Je ontvangt binnen de maand na afloop van de meting in jouw woonzorgcentrum het eerste resultatenrapport. Dit rapport kan je vervolgens gebruiken om kwaliteitsthema’s te kiezen waarop je acties kan inzetten. 

Meer info over het project vind je bovenaan bij de het overzicht van de indicatoren, en in de brochure die je hier kan downloaden

We voorzien een toelichting en kans op vragen stellen tijdens het Forum Residentiële Ouderenzorg op 27 september 9u30. Deelnemen kan via deze link.

 

 

Algemene informatie voor woonzorgcentra:

Wanneer de zorgindicatoren (kernset) meten en indienen ? 

 • U kan de exacte registratietijdstippen voor 2022 hier vinden. De registratietijdstippen voor 2023 vindt u hier terug. Ook in 2023 blijven we de indicatoren vrijblijvend aanbieden ter opvolging en borging van kwaliteit van zorg. In tussentijd onderzoeken we het gebruik van de BELRAI-LTCF data voor het berekenen van de kwaliteitsindicatoren ter implementatie in 2024.
 • De planning voor het meten van de indicatorensets wordt hier weergegeven (Outlook agenda). Voor diegenen die dit overzicht wensen te integreren in hun eigen kalender kunnen deze link gebruiken in Outlook. Meer uitleg over hoe u dit precies doet, vindt u op deze website. Kies abonneren voor automatische updates.

Waar de zorgindicatoren indienen?

De indicatoren worden om de 6 maanden (dus 2 maal per jaar) ingediend via e-loket voor zorgvoorzieningen. De handleiding bij het registeren van de kwaliteitsindicatoren in e-loket kan u hier vinden. 

Overzicht van de metingen in de voorbije jaren?

Hier kan u een overzicht vinden van de algemene resultaten, over alle residentiële ouderenzorg voorzieningen over de jaren heen. 

 

Samenstelling bureau (feitelijke vereniging) residentiële ouderenzorg

  • Voorzitter: Bernadette Van Den Heuvel - Zorgnet-Icuro
  • Lien Van Malderen - Zorgnet-Icuro
  • Emme Vandeginste - VVSG
  • Melanie Demaerschalk - VVSG
  • Johan Staes - VLOZO
  • Kristof D'Exelle - VLOZO
  • Justine Rooze - Vlaamse Ouderenraad
  • Nils Vandenweghe - Vlaamse Ouderenraad
  • Veerle Van Der Linden - Zorg en Gezondheid
  • Chris Rogier - Zorg en Gezondheid
  • Stef Van Eekert - Zorginspectie
  • Veerle Broeckx - Zorginspectie
  • Nele Van Den Noordgate - UZ Gent
  • Ann Truyens - Kabinet Hilde Crevits
  • Clara Van den Broeck - Kabinet Hilde Crevits
  • Lieve Van Den Bossche - VICO
  • Svin Deneckere - VIKZ
  • Kathleen Leemans - VIKZ

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.