U bent hier

Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg meet de kwaliteit van zorg in de psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening en psychosociale revalidatiecentra. 

 

Welke indicatoren?

De gevalideerde, indicatoren in piloot en in ontwikkeling worden hieronder weergegeven.

Gevalideerde indicatoren van lopende metingen

Hoofdthema: Patiëntveiligheid

INDICATOR   SECTOR   ALGEMENE INFORMATIE & INVOERTOOL
Benzodiazepines   PZ, PAAZ   Klik hier voor meer informatie over de meting
Basisvereisten handhygiëne   PZ, PAAZ   Klik hier voor meer informatie over de meting
Hepatitis C   Verslavingszorg (MSOC)   Klik hier voor meer informatie over de meting
Suïcidepreventie (2.0) procesindicator   Alle sectoren   Klik hier voor meer informatie over de meting

 

Hoofdthema: Patiënt- en familie-ervaringen

INDICATOR   SECTOR   ALGEMENE INFORMATIE & INVOERTOOL
Familiebevraging   Alle sectoren   Klik hier voor meer informatie over de meting
Vlaamse patiënten peiling GGZ   Alle sectoren   Klik hier voor meer informatie over de meting

 

Hoofdthema: Doeltreffende zorg

INDICATOR   SECTOR   ALGEMENE INFORMATIE & INVOERTOOL
Behandelplannen   BW, PVT, CGG  

Klik hier voor meer informatie over de meting

 

Indicatoren in ontwikkeling en pilootmetingen

INDICATOR   SECTOR   ALGEMENE INFORMATIE & INVOERTOOL
Somatische screening bij psychiatrische patiënten   PZ, PAAZ   Klik hier voor meer informatie over de meting
Vrijheidsbeperkende maatregelen   PZ, PAAZ   in ontwikkeling

 

Gevalideerde indicatoren van afgesloten metingen

INDICATOR   SECTOR   ALGEMENE INFORMATIE & INVOERTOOL
Implementatie  van een suïcidepreventiebeleid (structuurindicator)   PZ, PAAZ   Klik hier voor meer informatie over de meting
Volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift   PZ, PAAZ, PVT   Klik hier voor meer informatie over de meting
Volledigheid beleid betrekken van de context   Alle sectoren   Klik hier voor meer informatie over de meting

 

Wanneer en waar meten van de indicatoren?

De planning voor het meten van de indicatoren wordt hier weergegeven (Outlook agenda).

Voor diegenen die dit overzicht wensen te integreren in hun eigen kalender: ze kunnen deze link gebruiken in Outlook. Meer uitleg over hoe u dat precies doet, vindt u op deze website. Kies abonneren voor automatische updates.

 

Waar indienen van de kwaliteitsindicatoren?

Alle data-uitwisseling met de organisaties gebeurt via de sFTP-server van de TTP (Trusted Third Party). Om toegang te krijgen tot de sFTP-server moet de (medisch) verantwoordelijke schriftelijk de naam en het emailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor de toegang tot de sFTP-server doorgeven aan VIKZ. Deze verantwoordelijk kan steeds op dezelfde manier gewijzigd worden. Elke wijziging of blokkering van de toegang tot de sFTP-server gebeurt met schriftelijke goedkeuring van de verantwoordelijke.

De handleiding om toegang tot de sFTP-server te bekomen wordt hier weergegeven.

 

Beheer van contacten

Voor voorzieingen die meedoen aan de indicatoren verwachten we minimaal 4 typen contacten :

Contact voor kwaliteit: dit is het centrale aanspreekpunt voor onze communicatie mbt timing, metingen, en resultaten van de indicatoren.
Contact voor directie: in slechts zeer beperkt aantal situaties worden ook de directies gecontacteerd. Dit zal eerder gaan voor elementen zoals de publicatie van gegevens.
Contact voor medische directie: wordt gecontacteerd bij opleveren van de benchmarkresultaten en publicatie van de gegevens
Contact voor het sFTP beheer: wordt mee in de communicatie genomen als er nieuwe rapporten op de sFTP server zouden staan.

Samenstelling feitelijke vereninging GGZ

1.      Samenstelling bureau GGZ

·        Covoorzitters:

 • Kirsten Catthoor - Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
 • Gert Peeters – UPC KULeuven

·        Kris Martens - Belgische Federatie van psychologen

·        Shalini Matthys - Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

·        Sarah Jacobs - Vlaams Patiëntenplatform

·        Yves Wuyts – Zorgnet-Icuro

·        Karen De Vuyst – Zorgnet-Icuro

·        Nele Roelandt - Zorg en Gezondheid

·        Lieve Van Segbroeck - Zorginspectie

·        Elke Van Lierde -  Vlaams Familieplatform

·        Jozefien Colman - Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg

·        Gilles Geeraerts - Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

·        Steven Wellekens -  Centra Ambulante Revalidatie

·        Roos Andries – VICO-IMA

·        Svin Deneckere – Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw

·       Annelies De Decker – Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw

 

2.      Ontwikkelingsgroepen     

 • Ontwikkelingsgroep  patiëntenveiligheid: Handhygiëne, geneesmiddelenvoorschrift, suïcidepreventiebeleid, gebruik van benzodiazepines, vrijheidsbeperkende maatregelen

Voorzitter: dr. Chris Bervoets

 • Ontwikkelingsgroep Betrekken van de context: Volledigheid beleid betrekken van de context / procesindicator betrekken van de context op basis van MDR

Voorzitter: dr. An Haeckens
Vertegenwoordiger Bureau: Kim Steeman/Elke Van Lierde     

 • Ontwikkelingsgroep CGG: Behandelplannen

Voorzitter: Jo De Grave
Vertegenwoordiger Bureau: Karen De Vuyst  

 • Ontwikkelingsgroep CAR: Multidisciplinair werken, behandelplan

Voorzitter: Steven Wellekens
Vertegenwoordiger Bureau: Steven Wellekens      

 • Ontwikkelingsgroep Verslavingszorg: Continuüm van zorg bij hepatitis C

Voorzitter: -
Vertegenwoordiger Bureau: Gilles Geeraerts

 • Ontwikkelingsgroep Kinderen en jongeren    

- nog niet hervat-       

 • Ontwikkelingsgroep PVT: betrekken van context, zorgplan

Voorzitter: Yves Wuyts
Vertegenwoordiger Bureau: Yves Wuyts  

 •  Ontwikkelingsgroep BW: begeleidingsplan, bewonersparticipatie

Voorzitter: Yves Wuyts
Vertegenwoordiger Bureau: Yves Wuyts     

 • Vlaamse patiëntenpeiling GGZ

Verantwoordelijke: Anne Van Meerbeeck

 • Ontwikkelingsgroep Somatische zorg

 

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.