U bent hier

Kwaliteitsindicatoren Eerstelijnszorg

Binnen het VIKZ werken wij aan kwaliteitsverbetering door kwaliteit meetbaar te maken aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Met dit opzet is sinds 2018 een feitelijke vereniging opgestart met als doelstelling om aan kwaliteitsverbetering te werken binnen de eerstelijnszorg.

Waar we tot op heden het doel hadden om lopende initiatieven in kaart te brengen en in te kantelen binnen de opgestelde structuren kunnen we ondertussen de eerste stappen zetten bij het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren. Er wordt geoogd om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen per sector, tussen de verschillende sectoren op eerstelijnsniveau, transsectorieel en indicatoren gericht op patiënt en patiëntbeleving. Bij het ontwikkelen en publiek transparant maken van indicatoren wordt er rekening gehouden met de regionalisering van de sector.

 

Welke indicatoren?

De indicatoren in piloot en in ontwikkeling worden hieronder weergegeven.

Gevalideerde indicatoren

Op dit moment zijn er nog geen gevalideerde indicatoren beschikbaar.

Indicatoren in piloot

INDICATOR   SECTOR   TIMING VALIDATIE
Coherentie tijdens de begeleiding   Dienst maatschappelijk werk   2020
Bereikbaarheid via diverse kanalen   Dienst maatschappelijk werk   2020
Telefonische bereikbaarheid   Dienst maatschappelijk werk           2020
Tijdigheid en planning   Dienst gezinszorg   2020                         
Kennis van de medewerkers   Dienst gezinszorg   2020
Attitude van de medewerkers   Dienst gezinszorg        2020
Bereikbaarheid   Dienst gezinszorg   2020
Evaluatie door gebruikers en andere belanghebbende   Dienst gezinszorg   2020

 

Indicatoren in ontwikkeling

INDICATOR   SECTOR   TIMING VALIDATIE
Vlaamse Patiëntervaringen   Alle sectoren   2021
Vorming   Apotheek   2021
Zorgcoherentie   Thuisverpleging        2021
Ruimte voor vertrouwelijk gesprek   Apotheek   2021
Medicatieschema                                                      Apotheek   2021

 

Samenstelling feitelijke vereninging eerstelijnszorg

1.      Samenstelling bureau eerstelijnszorg

 • Voorzitter: Hilde Deneyer - Federatie vrije beroepen
 • Edward Van Rossen - Federatie vrije beroepen
 • Hendrik Van Gansbeke - Nederlandstalig platform voor thuisverpleging
 • Uschi De Coster - Nederlandstalig platform voor thuisverpleging
 • Stefaan Berteloot - Zorggezind
 • Beatrijs Wolters van der Wey - Zorggezind
 • Ann Ceuppens - Diensten Maatschappelijk Werk
 • Maarten Peeters - Diensten Maatschappelijk Werk
 • Dr. Marc Moens - VAS
 • Dr. Roel Van Giel - Domus Medica
 • Jo Van Hoof - Domus Medica
 • Ilse Weeghmans - Vlaams Patiënten Platform
 • Thomas Deloffer - Vlaams Patiënten Platform
 • Bert Taelman - Agentschap Zorg en gezondheid
 • Liz Van der Veken - Agentschap Zorg en gezondheid
 • Dr. Caroline Verlinde - Vlaams Instituut voor de eerste lijn
 • Niki Ver Donck - Vlaams Instituut voor de eerste lijn
 • Svin Deneckere - VIKZ
 • Griet Van Belleghem - VIKZ

2.      Ontwikkelingsgroepen

 • OG Patiëntenbevraging binnen eerste lijn

Voorzitter Uschi De Coster

 • OG sector Thuisverpleging

Voorzitter Uschi De Coster

 • OG sector Apotheek

Voorzitter An Vanthienen (KLAV)

 • OG sector Dienst maatschappelijk werk

Voorzitter Dimitri Heyndrickx

 • OG sector Gezinszorg

Voorzitter Louise Verdonck

 

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.